Få økonomisk tilskud til din videregående efteruddannelse

Brug corona-krisen til at efteruddanne hjemsendte medarbejdere

Virksomhederne kan holde på deres medarbejdere og får dem retur fra uddannelse med nye kompetencer, som kan være afgørende for, at virksomheden kan komme på fode igen, når krisen er ovre.

Efteruddannelse for hjemsendte medarbejdere

Virksomheder kan lige nu sende medarbejdere på efteruddannelse, mens de får lønkompensation som hjemsendte. Økonomisk set har I altså mulighed for løntabsrefusion.

Kompetencefondene yder 75-100 procent lønkompensation, når medarbejdere kommer på efter- eller videreuddannelse. Procentsatsen afhænger af, hvilken branche medarbejderen arbejder i. 

Selve deltagergebyret kan ofte betales via kompetencefonde. Ellers kan det betales via Omstillingsfonden, hvis den enkelte medarbejder lever op til de krav der stilles fra denne fond.

Vi sidder klar til at hjælpe med spørgsmål og vejledning. Kontakt os.Som studerende på Smart Academy har du mulighed for at modtage økonomisk tilskud til din efteruddannelse.

Læs om Omstillingsfonden, Statens Voksen Uddannelsesstøtte og kompetencefonde her og se hvad dine muligheder er for at få tilskud til uddannelse.

Akademi- og diplommoduler er i høj kurs på arbejdsmarkedet, og medarbejdere med en akademi- eller diplomuddannelse er eftertragtede. Derfor kan du søge om økonomisk tilskud til vores uddannelser. Mange kan søge en eller anden form for tilskud til uddannelse. Men ikke alle er klar over det. Derfor har vi samlet de vigtigste oplysninger lige her, så du ikke risikerer at overse denne mulighed.

Læs om Omstillingsfonden, Statens Voksen Uddannelsesstøtte og kompetencefonde her og se hvad dine muligheder er for at få tilskud til uddannelse.

OMSTILLINGSFONDEN
- få op til 10.000 kr. til efteruddannelse 

(gælder daghold, aftenhold og online undervisning)

Vil du have finansieret din uddannelse eller en del af den? Er du i arbejde og faglært eller ufaglært? Så kan du måske få glæde af Omstillingsfonden.
Alle Fagmoduler på Smart Academys AKADEMI- OG DIPLOMUDDANNELSER er godkendt til Omstillingsfonden.

Læs mere om Omstillingsfonden og se hvilke krav der stilles.

STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU)

(gælder daghold og online undervisning)

SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) er en løntabsgodtgørelse, som du eller din arbejdsgiver kan søge, når du uddanner dig. Du kan søge, hvis du er i målgruppen for SVU.

Læs mere om SVU og se hvilke krav der stilles.

KOMPETENCEFONDE

(gælder daghold, aftenhold og online undervisning)

Måske har du ret til uddannelse via kompetencefonden?
Det kommer som en overraskelse for mange. Men rent faktisk har langt de fleste ret til at uddanne sig gratis i arbejdstiden, hvis de er omfattet af en privat overenskomst på LO-området. Og du kan helt selv bestemme, hvilken uddannelse, der passer dig bedst!.
Der er mulighed for at opnå tilskud til betaling af deltagergebyr og afholdelse af udgifter i forbindelse med kursusaktivitet.

De fleste ansatte, der er omfattet af overenskomst med en lang række arbejdsgiverorganisationer - herunder Dansk Industri (DI), Dansk Erhverv (DE), Tekniq og Dansk Byggeri (DB) - kan søge Kompetencefonde om midler. De enkelte fonde har forskellige regler for, hvad der udbetales penge til.

Formålet er at bidrage til betalingen af kursusafgifter, materialer, transport og tab af løn, når medarbejderen deltager i et kompetencegivende kursus.

Medarbejderen kan få dækket kursusafgiften, udgifter til materialer, udgifter til transport og en andel af tabt løn under kurset.

Arbejdsgiveren kan søge om refusion for medarbejderens tabte arbejdskraft.

Læs mere på Kompetancefonden.dk

ER DU LEDIG?

Så kan du have ret til seks ugers jobrettet uddannelse. Du kan få uddannelse betalt via din a-kasse, hvor du er berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Læs mere om regler og rettigheder for ledige.