Du indstilles automatisk til eksamen, når du er studerende på Akademiuddannelserne.

Eksamensresultat for skriftlig eksamen

Når vi har modtaget karakterlister retur fra underviser og censor, registreres din karakter, og du kan tilgå denne online på UMS. Du må forvente, at der går 3-4 uger fra din eksamensdato før du kan se den på UMS. Du modtager også karakteren pr. brevpost - der kan dog tage lidt længere tid.

Du skal logge på UMS med den kode, du får udleveret på eksamensdagen. 

Se dit eksamensresultat her:

Det er desværre ikke muligt at du får oplyst din karakter eller dit log in til UMS pr. telefon eller mail.

Er du forhindret til eksamen

  • Sygdom: Du skal sende os en lægeerklæring, der er gældende på eksamensdatoen
  • Beordret arbejde: Din arbejdsgiver skal sende en begrundet arbejdsgivererklæring, der er gældende på eksamensdatoen
  • Andre forhold: Du kan vælge at gå til privatisteksamen. Gebyret for eksamen er DKK 4.900 pr. eksamen uanset om det er skriftlig eller mundtlig eksamen

Ikke bestået eksamen

Består du ikke din eksamen, har du et ekstra eksamensforsøg uden beregning. Du modtager besked om eksamensforsøget fra uddannelseskoordinatoren, som du også tilmelder dig hos.

Overvej om du bør følge faget på ny, og dermed ruste dig bedre til den kommende eksamen. Kontakt evt. studievejlederen.

Klagemuligheder

Klager over forhold ved eksamen skal være skriftlige og begrundede. Eksamensklagen skal sendes pr. mail til din uddannelseskoordinator. Klagen skal indgives senest to uger efter eksamensresultatet er bekendtgjort fra os.


Mere info

Se eksamensbekendtgørelsen for uddybende information om eksamen eller kontakt en uddannelseskoordinator.