TIl dig, der vil rådgive boligejere med at vælge energirigtige løsninger og sætte gang i energiforbedrende projekter i deres hjem.
På faget BedreBolig-rådgiver I - lærer du at hjælpe boligejere med at spare på energien, fx at igangsætte energiforbedrende projekter i deres bolig.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Energiteknologi

I faget BedreBolig-rådgiver I har vi fokus på opmålinger, beregninger og analyser af boliger, som skal energirenoveres. Du lærer også at udføre helhedsvurderinger med udgangspunkt i brugeradfærd, økonomi, arkitektur, komfort, gennemførlighed, indeklima og energibesparelser.

Du lærer at afdække en boligejers behov, ønsker og muligheder med hensyn til vedligeholdelse og ændringer i boligen, ikke kun energimæssigt men også i forhold til generelle renoveringsønsker. Du får dermed kompetencer til, at varetage hele rådgivningsprocessen fra den første indledende samtale med boligejeren, og til byggeprocessen er færdig, og projektet skal afleveres til boligejeren.

Indhold i faget:

  • regler, vejledninger og værktøjer, som er fælles for Energimærknings- og BedreBolig-rådgi- verordningerne
  • opbygning, isoleringsevne (under hensyntagen til evt. kuldebroer), tæthed og b-faktorer af/for klimaskærmen, inkl. tagkonstruktion, ydervægge, yderdøre (uden glas), fundament, terrændæk, kælderydervægge og dæk over uopvarmet kælder. 
  • varmekilders art og virkningsgrad
  • Energimærkningsordningens særlige regler for behandling af supplerende varmekilder
  • VE-anlæg herunder solvarme, solceller, husstandsvindmølle, varmepumper mv.
  • helhedsorienteret rådgivning og renovering, herunder den arkitektonisk vellykkede energirenovering
  • nyttige redskaber inden for salg og marketing for en mindre virksomhed, herunder eksempler på god markedsføring, den gode dialog mv.

Målgruppe

Faget er målrettet håndværkere, arkitekter, konstruktører og ingeniører og andre fagfolk, der i forbindelse med deres job skal fungere som specialister i energirenovering.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.