På faget Analyse af regnskabsdata lærer du at lave en kvantitativ analyse af regnskabsdata ved brug af grund-læggende statistisk metode

  Faget er et obligatorisk fag på retningen Revision  akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

Faget Analyse af regnskabsdata giver dig bl.a. kompetencer til at gennemføre statistisk revision. Du lærer, at anvende modeller og opstille hypoteser på regnskabsdata og at tage kritisk stilling til forecast og budgettering.
Du får metoder til at afdække fejl i regnskaber og mindske fejl i revisionen.

Indhold i faget:

  • Generelle statistiske begreber, metoder og modeller, herunder deskriptiv statistik, sandsynlighedsteori, stikprøveanalyse, hypotesetest og regressions- og korrelationsanalyse
  • Dataindsamling med henblik på revision
  • Anvendelsesmuligheder for statistisk metode på praktisk revision

Målgruppe

Faget er for dig, der vil lære at gennemføre en kvantitativ analyse af regnskabsdata, hvor du benytter grundlæggende statistisk metode.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.