På faget Ejendomshandel 1 får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom

  Faget er et obligatorisk fag på retningen Ejendomsmægler  akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning.

På faget ejendomsmægler 1 får du teoretisk og praktisk viden om forskellige ejendomskategorier og den ejendomsjura, der knytter sig til omsætning og erhvervelse af fast ejendom. 
Du får kompetencer til at anvende gældende regler for ejendomshandel og assistere ved salg af boliger. Den studerende skal have forståelse for ejendomsmæglerens ansvar og pligter, herunder professionens faglige etik og afgrænsninger til øvrige aktører.

Indhold i faget:

  • Lov om omsætning af fast ejendom, forbrugerbeskyttelsesloven, erhvervelsesloven samt energimærkeloven – med dertil hørende bekendtgørelser
  • Ejendomskategorier, ejendomstyper og ejerformer og den dertil knyttede ejendomsjura
  • Alternative muligheder for anvendelse af ejendomme og andelsboliger, herunder regler og muligheder for nedlæggelse og sammenlægning af boliger mv.
  • Professionsansvar – herunder god skik regler
  • Skatteregler i ejertid og ved salg, herunder virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning ved forældrekøb og privat udlejning

Målgruppe

Faget er for dig, der vil lære at opstille udbud af ejendomme til salg og have fod på papirgangene ved omsætning af fast ejendom. Dig der gerne vil have en forståelse for ejendomsmæglerens ansvar, pligter og faglige etik, og et indblik i skatteforhold, for efterfølgende at kunne assistere ved salg af ejendom.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.