Gennemfør dine projekter med succes!

På fagmodulet Projektledelse med PRINCE2® lærer du om opbygning af projekter, afrapportering og kvalitetssikring. Som noget særligt ved dette fag lærer du samtidig om PRINCE2®’s metoder til projektstyring.

PRINCE2® er en internationalt anerkendt metode til at styre projekter efter. Der er fokus på selve projektets styring, og metoden støtter både projektleder, styregruppen og virksomhedens ledelse, da ledelsen involveres aktivt i projektets gennemførsel.

Tilmelding på denne side er for dig, der er i job. Hvis du er ledig; tilmeld dig her >>

Gennem praksisnære diskussioner får du et solidt kendskab til projektstyringens mange faser. Du lærer ydermere at anvende værktøjer, som du kan bruge til at estimere, vægte og styre ressourcer, interessenter, deadlines og udgifter.

Faget giver dig en grundlæggende forståelse for samspillet mellem projektet og organisationen, hvor tidsperspektiv, estimering, opfølgning, afrapportering og finansiering er vigtige parametre i arbejdet med succesfuld projektstyring.

Bemærk: Undervisningen i projektledelse foregår ved fremmøde. Undervisning i PRINCE2® foregår som et separat online modul. Begge eksamener foregår ved fremmøde.

Indhold i faget:

  • Hvordan du kan bruge PRINCE2®’s metoder til projektstyring
  • Effektiv planlægning, organisering og styring af projektet
  • Risiko-, kvalitets-, ændrings-, og konfigurationsstyring
  • Projektstyring og projektledelse
  • Projektlederens kommunikations- og ledelsesmæssige opgaver
  • Afrapportering, opfølgning og kvalitetssikring
  • Økonomi i forhold til projekter

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter. 
 

Målgruppe:

Faget er for dig der vil lære mere forskellige projekttyper, og hvordan du opdeler projekter i hovedmål og delmål, så processen bliver overskueliggjort for alle projektets parter.

Niveau

Faget er en del af akademiuddannelsen i Ledelse.

Faget afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamen.

Hvis det er længe siden, du har været på skolebænken, kan du inden studiestart med stor fordel vælge et indledende kursus i f.eks. matematik.
Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Du kan også sammensætte din uddannelse på tværs af retningerne. Se mere om den fleksible akademiuddannelse her

Læs mere om akademiuddannelsen i Ledelse

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.