Med afgangsprojektet bliver du i stand til at identificere, reflektere og analysere tværfaglige og praksisorienterede problemstillinger. Du lærer desuden at se løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Inden afgangsmodulet, skal du have gennemført og bestået de 2 obligatoriske fag, 3 studieretningsfag og 1 valgfag.

 

Indhold i faget:

Afgangsprojektet relaterer sig til uddannelses øvrige moduler og uddyber arbejdet i disse moduler med:

  • strategiske, videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver
  • projektskrivning
  • din egen professionelle kompetenceudvikling

Niveau

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.