I faget Økonomisk ledelse bliver du klædt på til den økonomiske side af dit lederjob.

Du får bl.a. indblik i budgetprocessen og aflæggelsen af interne og eksterne regnskaber. Du får desuden værktøjer til at formidle din viden om økonomiske forhold til andre i og uden for din organisation.

Fagets indhold:

  • Overordnet økonomisk styring
  • Det eksterne regnskab og det interne regnskab
  • Budgetproces, budgettering og forskellige budgetmodeller
  • Metoder og værktøjer til økonomisk målstyring
  • Kommunikation og formidling af økonomiske forhold
  • Omverdenens indvirken.

Målgruppe:

Modulet er for dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer til at arbejde med økonomisk ledelse.

Forløb og priser

Faget "Økonomisk ledelse" er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Hele uddannelsen tager 3 år at gennemføre.

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Uddanelsen udbydes i samarbejde med Ledernes KompetenceCenter. 

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.