På modulet Strategisk ledelse lærer du at vurdere og tage stilling til strategiske problemstillinger i teori og praksis.

Du får kompetencer til at analysere og udarbejde visioner for organisationens fremtidige udvikling og lærer at skabe sammenhæng i strategierne.

Indhold i faget:

  • Teorier og metoder inden for strategi og organisation
  • Den strategiske beslutningsproces
  • Strategiske analyseredskaber
  • At identificere behov for kompetenceudvikling i forhold til strategisk udvikling og forankring. 

Målgruppe:

Modulet er for dig, som gerne vil udvikle dine kompetencer til at arbejde med strategisk ledelse og organisationsudvikling.

Forløb og priser

Faget "Strategisk ledelse" er en del af diplomuddannelsen i Ledelse. Uddannelsen tager 3 år at gennemføre, hvis du tager fagene i rækkefølge. 

Forplejning indgår i priserne men kan fravælges ved tilmelding. Prisen for forplejning er DKK 1.800 per 10 ECTS point. Litteratur betales særskilt.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i Ledelse >>

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Ledelse. En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.