Som det sidste skridt på vejen til din diplomuddannelse, skal du skrive dit afgangsprojekt.

Formålet med dit afgangsprojektet er at kvalificere dig til at analysere og reflektere over tværfaglige og praksisorienterede problemstillinger, samt identificere løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af metoder, teorier, strategier.

Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens 6 obligatoriske fag og de 3 valgfag.

Indhold i faget:

Afgangsprojektet bygger på uddannelses øvrige moduler, går i dybden med:

  • projekt- og opgaveskrivning
  • metodiske, strategiske og videnskabsteoretiske perspektiver
  • den studerendes kompetenceudvikling

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. Uddannelsen svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Afgangsmodulet forudsætter, at du har gennemført og bestået uddannelsens obligatoriske fag og valgfag.

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.