Hvis du gerne vil lære en struktureret metode, der er i stand til at håndtere projekter velorganiseret og i logiske trin, så er et PRINCE2® kursus lige noget for dig.

PRINCE2® er en internationalt anerkendt metode til at styre projekter. Der er fokus på selve projektets styring, og metoden støtter både projektleder, styregruppen og virksomhedens ledelse, da ledelsen bliver involveret aktivt i projektets gennemførsel.

 Formålet med et PRINCE2® kursus er at styre værdiskabelsen, skabelsen af leverancer og projektrisici på den mest effektive måde. Metoden er skalérbar og kan tilpasses både virksomheder og/eller dit eget projekt.

Akkrediteret PRINCE2® Foundation eksamen inklusiv certificering

Uddannelsen bliver afsluttet med en eksamen – den internationalt akkrediterede PRINCE2® Foundation eksamen, som giver dig den anerkendte PRINCE2® certificering.

Undervisning

Undervisningen foregår som et onlinemodul, men eksamen foregår ved fremmøde.

Du lærer om:

  • PRINCE2®’s metode til projektstyring
  • Effektiv organisering, planlægning og styring af projektet
  • Business Case - udarbejdelse og brug
  • Risiko-, kvalitets-, ændrings-, og konfigurationsstyring
  • Håndtering af afvigelser og tolerancer

Værdi for virksomheden

  • Du får en internationalt anerkendt PRINCE2® certificering
  • Du lærer en metode, som du kan anvende til at forbedre projektmodenheden i virksomheden
  • Du styrker din virksomheds konkurrenceevne og evne til at gennemføre projekter

Målgruppe

Kurset PRINCE2® Foundation henvender sig til enhver leder eller projektleder, som ønsker at gennemføre projekter mere effektivt.

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger for at kunne deltage, men det er en fordel at have et grundlæggende kendskab til projektstyring.