Faget Projektledelse giver dig værktøjerne til at analysere, reflektere over, og gennemføre ledelsen af projekter i et samspil mellem teori og praksis. Diplomuddannelse i Softwareudvikling - smart academy

  Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i Softwareudvikling.

På Forandringsledelse lærer du, at arbejde med styring af forandringsprocesser. Du får ny viden og værktøjer til, at lede og udvikle organisatoriske forandringsprocesser og identificere din egen og virksomhedens behov for forandringer og kompetenceudvikling.

Indhold i faget:

  • virksomhedens kultur, værdier og visioner og hvilken betydning det har for mulighederne for udvikling og interventionsmuligheder i virksomheden
  • lederroller, lederopgaver og ledelsesmuligheder i forandringsledelse
  • teoretiske tilgange til samfundsudvikling og organisationsforandring, og hvordan du relaterer disse teorier til dine kompetencer indenfor ledelsesmæssig organisationsforandring 

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil styrke dine kompetencer til at lede forandringsprocesser i virksomheden. Du kan anvende din nye viden til at skabe større værdi, nå bedre resultater for din organisation og skabe et godt og inspirerende arbejdsmiljø.