På Diplomuddannelsen i Bæredygtig virksomhed bliver du klædt på til at lede din virksomhed gennem den grønne omstilling. Du får en grundig indsigt i bæredygtighed og værktøjer til hvordan du kan afdække nye muligheder indenfor bæredygtighed og cirkulær økonomi.

  Uddannelsen er en diplomuddannelse indenfor Bæredygtig Virksomhed.

At kunne agere bæredygtigt og tage ansvar i forhold til den grønne omstilling bliver en af fremtidens helt afgørende konkurrenceparametre, og det er derfor nødvendigt at kunne arbejde med forretningsudvikling og nye forretningsmuligheder i et bæredygtigt perspektiv.

Bæredygtighed, grøn omstilling, omtanke for klimaet, mindre forurening, økologi og meget andet. Hvor skal vi starte? Det er et stort og bredt område som kan være uoverskueligt selv for store virksomheder.

På diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed lærer du om bæredygtighed i virksomheden, dens produktion og værditilbud. Du får begreber og værktøjer til at afdække nye muligheder inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Kort sagt bliver du og din virksomhed klædt på til den grønne omstilling.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer:

  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i bæredygtighedssammenhænge i relation til virksomhedens produktion og værditilbud
  • selvstændigt indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik, i relation til udarbejdelse af leverandør- og bæredygtigheds strategier for virksomheden og dens kundetyper under hensyntagen til branche, størrelse, ressourcer m.m.
  • til selvstændigt at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig ansvar indenfor rammerne af en professionel etik i relation til bæredygtighed og cirkulær økonomi og med fokus på virksomheden og dens værditilbud
  • kunne udvikle egen praksis inden for bæredygtighed og cirkulær økonomi i relation til virksomhedens værditilbud.