På faget Forretningsforståelse får du ny viden, og udvikler dine færdigheder og forståelse for virksomheders interne og eksterne forhold, som gør dig i stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel med fokus på udvikling.

  Faget er et valgfag på diplomuddannelse i Bæredygtig virksomhed arbejder du med relevante metoder, der gør dig i stand til at forbedre virksomhedens forretningsmæssige set-up.

Få en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Lær at analysere eksisterende strategier og forretningsmodeller og vurdér virksomhedens økonomiske grundlag. I diplomfaget Forretningsforståelse arbejder du med relevante metoder, der gør dig i stand til at forbedre virksomhedens forretningsmæssige set-up.

Lær at udarbejde en økonomisk performanceanalyse relateret til virksomhedens strategi, forretningsgrundlag, omkostninger og prisstruktur og find frem til relevante løsningsmodeller. Lær at analysere din virksomheds position i forhold til omgivelser og konkurrenter.

Du får viden om:

  • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier om analyse af virksomhedens omgivelser, konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer
  • metoder og teorier i relation til analyse og vurdering af eksisterende strategi for en virksomhed
  • virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder virksomhedens økonomiske værdiskabelse, samt kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teorier og metoder, herunder i forbindelse med vurdering af virksomhedens finansielle situation – blandt andet ved anvendelse af nøgletal.

Faget vil give færdigheder til at vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til virksomhedens strategiske situation og position i forhold til omgivelser og konkurrenter samt udarbejde virksomhedens værditilbud til kunden, herunder segmentering, kanalvalg og øvrig forretningsmæssig set-up. Anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder modeller til vurdering af virksomhedens aktuelle værditilbud, forretningsmodel og sammenhænge mellem disse samt udarbejde økonomisk performanceanalyse relateret til virksomhedens strategi, forretningsgrundlag, omkostninger og prisstruktur.

Indhold i faget:

  • Omverdensanalyse
  • Konkurrentanalyse
  • Forretningsmodeller
  • Strategivalg
  • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal.

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker, at kunne omsætte økonomisk viden og konkrete data til handling og prioritering af forskellige løsningsmuligheder. Det er for dig, der ønsker at blive stærkere i analyse, vurdering og refleksion over virksomhedens forretningsmodel og strategi.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.