I dette fag lærer du at styrke valget af virksomhedens finansieringsløsninger med den nødvendige viden om virksomhedens kapital og finansielle muligheder og risici

Du får viden og kompetencer til at kunne danne dig et overblik over aktørerne på kapitalmarkederne, og du får indblik i de relevante investeringsprodukter.

Du lærer også at agere sparringspartner for virksomhedens ledelse, når det gælder sammensætningen af virksomhedens aktiver og passiver samt rådgivning om fremskaffelse af egenkapital og fremmedkapital.

På faget arbejder du med udregning af kapitalomkostninger og afdækning af virksomhedens finansieringsløsninger. Du bliver i stand til at rådgive om forskellige selskabstyper og kapitalstrukturer for virksomheden. 

Indhold i faget:

  • Kapitalmarkeder
  • Investeringsprodukter
  • Porteføljeteori og –konstruktion
  • Finansieringsløsninger
  • Egenkapital og fremmedkapital
  • Selskabsformer
  • Generationsskifte

Målgruppe

Faget er for dig, som arbejder med virksomhedens økonomiske drift, og som gerne vil have grundig indsigt i arbejdet med investering og finansieringsløsninger. 

Niveau

Faget er en del af diplomuddannelsen i økonomi og regnskab. En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs mere om diplomuddannelsen i økonomi og regnskab >>

­

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.