Som afslutningen på din diplomuddannelse, skal du gennemføre afgangsprojektet.

Afgangsprojektet gør dig i stand til at håndtere komplekse og flerfaglige e-konceptudviklingsprocesser i samarbejde med andre faggrupper og eksterne samarbejdspartnere. Du bliver samtidig i stand til at identificere løsninger gennem brug af forskellige strategier, teorier og metoder.

For at du kan skrive dit afgangsprojekt, skal du have bestået alle de 3 obligatoriske fag og de 6 valgfag.

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.