Som i enhver anden forretning er salget i en e-shop afgørende for succes - sammen med en konsekvent styring af omkostningerne.

På dette fag lærer du at se på en e-shops værdikæde og lede de aktiviteter, der skal til for at gøre shoppen rentabel.

Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse i Digital konceptudvikling eller som et selvstændigt kursus.

Du lærer om:

  • Analyse af webshoppen
  • Google Analytics
  • E-handelsstrategier
  • KPI'er - Key Performance Indicators
  • Analyse af markedsføring
  • Digitale brugerrejser (Customer Journeys)
  • Check-out flows
  • Konverteringsoptimering
  • Datadreven markedsføring

Sådan gennemfører du en fuld diplomuddannelse

Hvis du vil gennemføre din diplomuddannelse på 2 år, skal du tage ét obligatorisk fag og to valgfag hvert semester. Du har op til 6 år til at fuldføre din uddannelse.

Læs mere om den samlede diplomuddannelse i digital konceptudvikling

Målgruppe

Marketing-, web- og kommunikationsansvarlige med ambitioner om at skabe gode resultater med digitale medier og kommunikation på tværs af medier.

Niveau

Faget er en del af Diplomuddannelsen i Digital konceptudvikling. En diplomuddannelse svarer til en bachelor, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.