Ved Afgangsprojekt i Diplom i Ledelse kvalificerer du dig til at kunne identificere, reflektere og analysere en tværfaglig, praksisorienteret ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. 

Når du har bestået uddannelsens tre obligatoriske moduler og tre valgfrie moduler til et samlet omfang af 45 ECTS, skal du skrive et afgangsprojekt, svarende til 15 ECTS, for at få en diplomuddannelse. I projektet bruger du din erhvervede teori, empiri og metoder til at forstå en problemstilling fra din daglige praksis som leder.

Afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og du får her mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig særligt meget. Formålet med afgangsprojektet er samtidig at give en konkret og brugbar indsigt, som du kan tage med tilbage til din organisation og omsætte i praksis.

Indhold i faget:

  • Hvordan du undersøger og analyserer en ledelsesmæssig problemstilling ud fra forskellige undersøgelsesmetoder og med ledelsesteorier. 
  • At arbejde systematisk med udvikling og tilvejebringelsen af data i forhold til at styrke din ledelse i organisationen
  • At reflektere og argumentere for konkrete løsninger og handlinger i et komplekst projekt.

Undervisningsform

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium.

Afgangsprojektet består af en skriftlig projektrapport på 40-50 sider (minimum 100.000 anslag) og en mundtlig eksamination på baggrund af denne.