Med faget Det personlige lederskab og forandring styrke du dit personlige lederskab 

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Ledelse.

Savner du teori og praksis til videreudvikling af din personlige lederstil? På Det personlige lederskab og forandring udvikles din forståelse for betydningen af det profesionelle lederskabs forskellige ledelsestilgange, og opfattelsen af disse.
På diplomfaget Det personlige lederskab og forandring klædes du på til at analysere din egen ledelsespraksis, og på den baggrund udforme strategier for din egen ledelsesmæssige kompetenceudvikling.

Indhold i faget:

  • ledelsesmæssige teorier og perspektiver, som du kan benytte i udviklingen af din egen lederstil
  • ledelsesidentitet og -etik
  • dit professionelle lederskab i relation til samfundsmæssige forhold
  • strategier og teorier om kompetence- og kvalifikationsudvikling

Faget centrerer om dine personlige ledelseskompetencer og ledelsesidentitet.

Målgruppe:

Det personlige lederskab og forandring er oplagt for dig, der gerne vil forbedre din indsigt i hvordan det profesionelle lerderskabs forskellige ledelsestilgange fungerer i virksomheden, og hvordan du som leder identificerer den optimale tilgang forl dig selv og din organisation.