På diplomfaget Organisation, udvikling og samskabelse lærer du, at arbejde reflekteret og handlekraftigt i samspillet mellem ledelse, organisation og omverden.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Ledelse.

Diplomfaget i Organisation, udvikling og samskabelse giver dig ny viden og kompetencer til, at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis. 
Du lærer, at skabe sammenhæng mellem virksomhedens relationer, identitet og strategiske tiltag samt at se komplekse og foranderlige organisationer som en ressource.

Indhold i faget:

  • implementerering af forandringer
  • visioner, kultur og ledelsesmæssige behov i forskellige typer af organisationer
  • strategiske og styringsmæssige tiltag

Målgruppe:

Faget er for dig, der gerne vil styrke dine kompetencer indenfor formidling af ledelsesmæssige beslutninger og organisatoriske tiltag. Du bliver i stand til at varetage strategisk ledelse og forstå de forskellige relationers betydning for virksomheden.