Få forståelse af søret reglernes tekniske indhold og vurder handlemuligheder og hensigtsmæssigheden af forskellige juridiske strategier

I faget søret får du en dybdegående forståelse af søretreglernes tekniske indhold.

Herunder lærer du at kunne håndtere reglerne korrekt på en ukendt case eller situation. Du får endvidere kompetencer til at  kunne foretage vurderinger af relevante handlemuligheder og hensigtsmæssigheden af forskellige juridiske strategier.

Faget er et retningsbestemt fag på diplomuddannelsen i shipping.

Indhold i faget:

  • Søulykker
  • Rettigheder over skibe
  • Passagerrettigheder
  • Tvistløsning

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening. 


  

Målgruppe 

Faget er for dig, der vil have forståelse af søret reglernes tekniske indhold og lære at vurdere handlemuligheder og hensigtsmæssigheden af forskellige juridiske strategier.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i shipping >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.