Lær om skibstypers dimensioner, design, konstruktion og udstyr i tørgods befragtning og kend forskellen til linjeskibe og tankere

Faget tørlastbefragtning giver dig kompetencer til at kunne udarbejde Charter Party og herunder bruge en af standardformularerne, og kunne fortolke reglerne i Charter Partyet og forklare behovet for ekstra klausuler.

Du lærer desuden at anvende skibes mål, dimensioner og vægte til at beregne kapaciteten og dermed den mulige last og efterfølgende stuveplan.

Herunder tage hensyn til karakteristika, krav og risici fra de 4 hovedtyper af tørgods (kul, malm, korn og gødning). Derudover får du kompetencer til at kunne tegne simple planer over de mest almindelige tørgods, skibstyper og kunne identificere dimensioner og karakteristika samt analysere et B/L og forklare hvilket ansvar skibsejer og B/L holder har over for hinanden. Herunder de praktiske problemer der kan opstå hvis der ikke kan fremvises et Clean B/L.

Faget er et valgfag på diplomuddannelsen i shipping.

Indhold i faget:

  • Tørlast befragtnings markedet
  • Markedscentre
  • Aktører
  • Skibstyper
  • Regler og Kutymer

Uddannelsen afvikles i samarbejde med  Danmarks Skibsmæglerforening. 


  

Målgruppe 

Faget er for dig, der gerne vil lære om skibstypers dimensioner, design, konstruktion og udstyr i tørgods befragtning og kende forskellen til linjeskibe og tankere.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i Shipping >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.