Med diplomfag Systemintegration er til dig, der gerne vil have tjek på systemintegration og IT-arkitektur.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Softwareudvikling

Faget Systemintegration giver dig ny viden om udviklingen inden for standarder for integration, og du får kompetencerne til at omsætte en forretningsstrategi til konkrete krav til integration af systemer.

På faget Systemintegration lærer du at integrere eksisterende systemer i forbindelse med udvikling af nye systemer, og du bliver i stand til at udvikle nye systemer, som understøtter fremtidig integration. Du opnår et overblik over teknikker og værktøjer, som bruges i forbindelse med datakonvertering, migrering og integration.

Indhold i faget:

  • standarder for integration mellem systemer
  • services og serviceorienteret arkitektur
  • værktøjer til integration
  • lagring, transformation og integration af data
  • udvikling af systemer, der er lette at integrere med

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil kunne levere kvalitets systemintegration i en stabil arkitektur med høj standard og en lang levetid.