Vil du kunne samarbejde med aktørerne i en tender inden for transport? Vil du forstå de indbyggede risici og være ledende i alle projektets faser?

Med faget Tender Management lærer du at vurdere og sikre de økonomiske forhold, der gør sig gældende i arbejdet med tenders.

Du får projektstyringsværktøjer og kommunikative redskaber, der gør, at du kan strukturere projektets faser og stille de rigtige spørgsmål.

Indhold i faget:

  • Aftaleret, indgåelse af aftaler og aftalers gyldighed
  • Centrale metoder og modeller inden for key account management
  • Projektlederrollen i forbindelse med tender
  • Strategisk rådgivning om tenders
  • De forskellige aktører der indgår i en tender inden for transport
  • At vurdere og finde frem til risici og i den forbindelse rådgive om minimering
  • Økonomi, ressourceforbrug og dokumentation ved opfølgning i forbindelse med tenders

Uddannelsen afvikles i samarbejde med Danske Speditører.

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at fungere som projektleder i forbindelse med tenders. Det er for dig, der vil lære om alle faser i tender-projekter og derved kan gennemføre disse med gode resultater.

Niveau

Faget er en del af den merkantile diplomuddannelse. 

En diplomuddannelse svarer til en bacheloruddannelse, som er en mellemlang videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din diplomuddannelse eller som et selvstændigt modul.

Læs om diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering >>

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Én uge før opstart.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, fakturerer vi DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, fakturerer vi det fulde beløb.