En Executive MBA-uddannelse giver dig ledelseskvalifikationer på et højt niveau og gør dig i stand til at lede din virksomhed og dine medarbejdere sikkert og professionelt.

En MBA er en af verdens mest respekterede videregående lederuddannelser og henvender sig til dig, der vil være morgendagens store leder.

Executive MBA er til dig, der vil være attraktiv i internationalt orienterede miljøer. Som vil være i stand til at tage værdiskabende, rigtige beslutninger og reagere på forandringer og nye tendenser. Det er til dig, der vil arbejde seriøst med din egen udvikling og kvalificere dig inden for ledelse med relevante og moderne værktøjer til at påvirke og udvikle organisationer og mennesker i et internationalt perspektiv.

Executive MBA uddannelsens opbygning

 • Uddannelsen er normeret til 2 år (max 5 år) fordelt på tre trimestre (4 måneder) pr år
 • Uddannelsen er akkrediteret af den engelske akkrediteringsinstitution QAA
 • Forløbet består af 9 fagmoduler og en afsluttende hovedopgave
 • Der tages 2 moduler samtidigt over et forløb på 10-12 uger
 • Hvert modul består af ca. 30 kontakttimer, inklusive ca. 10 timers online support og 120 selfdirected studietimer
 • Hvert modul afslutter du med en skriftlig opgave, præsentation eller eksamen
 • Executive MBA uddannelsen svarer til 90 ECTS point og der undervises og afprøves på engelsk


Uddannelsens faglige indhold

Uddannelsen består af 9 fagmoduler samt en hovedopgave. Du tager 2 fagmoduler ad gangen - dvs. 2 fag pr. trimester.

Læs mere om de enkelte fag på hvert trinmester.

 • Trimester 1 (sep.- dec.)

  Principles of Marketing

  En effektiv markedsføring er alfa omega for enhver virksomhed, hvis du vil give konkurrenterne baghjul. På dette forløb lærer du om de mange vigtige elementer i arbejdet med markedsføringen.   Du får viden om marketingbegreber og –processer og bliver udstyret med en stor værktøjskasse med relevante marketingværktøjer.

  Du lærer om:

  • Marketingfilosofier og strategier, og hvordan du anvender dem succesfuldt i virksomheden
  • Markedssegmentering og positionering
  • At træffe vigtige beslutninger inden for marketing, bl.a. ved hjælp af en række værktøjer
  • Strategier og processer i forhold til forskellige kundetyper, såsom forbrugere, B2B-kunder og service sektorer.

  Værdi for virksomheden

  • Du kan styrke din virksomheds markedsføring og konkurrenceevne
  • Du kan bidrage til udviklingen af markedsføringsstrategien i din virksomhed
  • Du bliver i stand til at identificere din virksomheds forbrugere og målgrupper

  Strategic Analysis

  At lede en virksomhed kræver mere end et godt overblik. På dette forløb får du en dybdegående viden om de mange parametre, der ligger til grund for god ledelse. Du bliver også præsenteret for de mange interne og eksterne forhold, der påvirker den strategiske ledelse af en virksomhed.

  Du lærer om:

  • Analyse af virksomhedes værdikæde, konkurrenceparametre og kernekompetencer
  • Benchmarking
  • Analyse af virksomhedens stakeholders
  • Organisationsstruktur og forandringsledelse
  • Virksomhedskultur, mission, og vision

  Værdi for virksomheden:

  • Du kan identificere og navigere efter de forhold, der påvirker den strategiske ledels
  • Du bliver i stand til at definere din virksomheds kernekompetencer og konkurrencemæssige fordele
  • Du kan sikre din virksomhed en stærkere position på markedet ved hjælp af benchmarking
  • Du kan styrke din virksomheds forhold til stakeholderne
 • Trimester 2 (jan.- mar.)

  Human Resource Management

  Medarbejderne er en uundværlig ressource for virksomheden, og derfor er det vigtigt at arbejde strategisk og målrettet med Human Resource Management.   På dette forløb får du en dybdegående viden om HR-discipliner og om planlægning, finansiering, udvikling og motivation på både et strategisk og praktisk niveau.

  Du lærer om:

  • Strategisk udvikling og implementering af HR
  • HRM i en social kontekst
  • HRM i den moderne virksomhed
  • Motivation og udvikling af medarbejdere
  • International HRM.

  Værdi for virksomheden:

  • Du kan analysere og vurdere HR i praksis i virksomhedens hverdag
  • Du kan bidrage til udviklingen af HR-områderne i din virksomhed
  • Du styrker arbejdet med virksomhedens vigtigste ressource
    

  Financial Analysis and Decision Making

  Virksomhedens økonomiske fundament er en vigtig faktor for dens eksistens og for mulighederne for udvikling. På dette forløb får du strategiske og praktiske redskaber til at arbejde med de økonomiske og finansielle områder i en virksomhed, og du får viden om betydningerne og konsekvenserne af kort- og langsigtede økonomiske beslutninger og investeringer.

  Du lærer om:

  • Finansielle analyseværktøjer
  • Finansielle discipliner
  • Langsigtede og kortsigtede økonomiske strategier
  • Virksomhedens investeringer og omkostninger.

  Værdi for virksomheden:

  Du får et økonomisk og finansielt indblik på strategisk niveau
  Du kan bidrage til arbejdet med både de kortsigtede og langsigtede finansielle beslutninger.

 • Trimester 3 (apr.- jun.)

  Research Methods

  Det er ikke ligegyldigt, hvordan du foretager din research og hvor du får dine data fra. På dette forløb bliver du præsenteret for de centrale begreber inden for ledelsesmæssig og samfundsvidenskabelig research. Du lærer om metoder og teknikker til research og du bliver i stand til at forholde dig kritisk over for dine indsamlingsmetoder og dit datamateriale.

  Du lærer om:

  • Struktur og metoder i forhold til større projekter og opgaver
  • Researchmetoder og -strategier
  • Mål og målsætninger for din research
  • Dataindsamlingsteknikker
  • Kvalitative og kvantitative analysemetoder

  Værdi for virksomheden:

  • Du bliver i stand til at beskrive og gennemføre større projekter
  • Du kan deltage aktivt i virksomhedens forskningsarbejde
  • Du kan forholde dig kritisk og objektivt til virksomhedens forskningsarbejde
    

  Innovation Management

  Virksomhedens evne til at innovere og udvikle sig er essentiel, hvis man vil følge med konkurrenterne i en international verden i konstant forandring. På dette forløb vil vi arbejde strategisk og praktisk med de mange områder inden for innovation.

  Du lærer om:

  • Opbyggelse af et innovativt miljø for medarbejdere og organistaionen
  • Økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer i en innovationsproces
  • Definitioner og klassifikationer af innovation
  • Innovationsstrategier
  • Nationale og internationale forhold og udfordringer inden for innovation

  Vædi for virksomheden:

  • Du bliver i stand til at arbejde med virksomhedens innovationsstrategier
  • Du kan bidrage til virksomhedens innovationsproces
  • Du kan identificere virksomhedens udfordringer i forhold til innovation
 • Trimester 4 (sep.- dec.)

  Economic Environment of Business

  Selvom virksomheden har et godt strategisk fundament og en god økonomi, er der mange udefrakommende faktorer, der kan påvirke virksomhedens økonomi og dens økonomiske beslutninger. På dette forløb tager vi fat i de økonomiske udfordringer, virksomheder påvirkes af dagligt. Der sættes fokus på vigtigheden af økonomisk analyse på ledelsesniveau i både en national og international forretningsverden.

  Du lærer om:

  • Mikro- og makroøkonomiske begreber
  • Virksomhedens udfordringer såsom omkostninger, effektivitet, konkurrence, monopoler og globalisering
  • Identificering af markedskræfter og markedets påvirkninger
  • Handleplaner for udefrakommende ændringer for virksomheden

  Værdi for virksomheden:

  • Du bliver i stand til at identificere de udefrakommende faktorer, der udfordrer virksomhedens økonomi og forretning
  • Du kan vurdere muligheder og risici for virksomheden

   

  Principles of Strategic Leadership

  Som leder er det utrolig vigtigt at være bevidst om måden at være leder på, samt at kunne forholde sig kritisk og åben over for egne ledelsesevner. På dette forløb får du en strategisk og praktisk indføring i de vigtigste ledelsesbegreber og teorier.

  Du lærer om:

  • Ledelsesbegreber og -teorier
  • Bevidsthed om egne lederevner, herunder selvindsigt, selvudvikling og udvikling af andre
  • Ledelse i en omskiftelig forretningsverden

  Værdi for virksomheden:

  • Du bliver en reflekterende leder
  • Du kan forholde dig kritisk til din egen lederrolle i virksomheden
 • Trimester 5 (jan.- mar.)

  Management Consulting

  Som leder er det vigtig, at du kan træde ind som rådgiver og konsulent – også uden for din egen virksomhed. På dette forløb vil vi dykke ned i de teoretiske principper og de organisatoriske og analytiske modeller, der knytter sig til rollen som rådgiver og konsulent.

  Du lærer om:

  • Rådgiverrollen
  • Værktøjer til at løse og gennemføre større opgaver og projekter
  • Ekstern rådgivning
  • Præsentationsteknikker

  Værdi for virksomheden:

  • Du bliver i stand til at se objektivt på store opgaver
  • Du kan undersøge og analysere et komplekst forløb på en struktureret måde
 • Trimester 6 (apr.- aug.)

  Dissertation Executive MBA

  Som afslutning på uddannelsen skal du skrive­ din hovedopgave. Hovedopgaven bygger på faget Research Methods og kan tage udgangspunkt i en udfordring fra din egen virksomhed. Du kan også vælge at dykke ned i et område, som du har særlig interesse i. I hovedopgaven skal du demonstrere de kompetencer og analytiske færdigheder, du har opnået gennem Executive MBA uddannelsen.Målgruppe

Executive MBA er til dig, der vil være attraktiv i internationalt orienterede miljøer. Som vil være i stand til at tage værdiskabende, rigtige beslutninger og reagere på forandringer og nye tendenser. Det er til dig, der vil arbejde seriøst med din egen udvikling og kvalificere dig inden for ledelse med relevante og moderne værktøjer til at påvirke og udvikle organisationer og mennesker i et internationalt perspektiv.

Varighed

2 år på deltid

Ansøgningsfrist

24. august 2020