På Diplomfaget Personlig og interkulturel kommunikation får du, indsigt i hvilken betydning forskellige kulturelle værdisæt kan have for kommunikationen og bliv en kompetent sparringspartner, der kan sikre effektive kulturmøder i din virksomhed

  Faget er et retningsspecifik fag på diplomuddannelsen i Kommunikation.

På faget Personlig og interkulturel kommunikation får du ny viden og værktøjer til, at identificere potentialer og udfordringer i de forskellige interkulturelle kommunikationssituationer. 
Du får desuden viden om og forståelse for grundlæggende paradigmer inden for kulturforståelse.

Indhold i faget:

  • Grundlæggende paradigmer inden for kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Forståelse af egen kultur over for fremmede kulturer i kommunikations- og samarbejdssituationer
  • Kulturel intelligens som kompetence i arbejdet med interkulturel kommunikation
  • Udfordringer i tværkulturelle teams
  • Afdækning og udnyttelse af diversitetspotentialet i den interkulturelle kommunikation

Målgruppe:

Faget er relevant for dig, der gerne vil sikre effektive og konstruktive kulturmøder i din virksomhed, og for dig der gerne vil blive klogere på din egen kommunikation.