STYRK DIT LEDERSKAB MED EN DIPLOMUDDANNELSE I LEDELSE SAMT OPBYG NETVÆRK INDENFOR SHIPPING OG SPEDITION 

Diplomuddannelsen i Ledelse med shipping retning styrker du dine lederevner samt får en bred forståelse indenfor teori om ledelse, organisation og strategi.
På Diplom i ledelse med shipping retning vil du desuden lære at fortolke og skabe overordnede mål og strategier.

Hvad er en diplom i ledelse med retning indenfor spedition og shipping?

Diplom i ledelse med shipping retning er en praktisk orienteret, kompetencegivende lederuddannelse hvor du sammentid skaber et netværk indenfor shipping og spedition branchen. Diplom i ledelse handler om ledelse i forhold til såvel selvledelse og medarbejdere som organisation og virksomhed.
Med en diplomuddannelse i ledelse kan du bygge ovenpå det, du allerede kan og uddan dig i dit eget tempo. Du får effektiv læring og inspiration til dit lederjob. Da deltagerne på denne diplom er fra shipping industrien vil du kunne sparre med andre fra sammen branche samt opbygge unikke netværk. 

Overvejer du en diplom i ledelse med retning indenfor shipping og spedition?

Diplomuddannelsen i ledelse er speciel attraktiv for dig, der sidder i et lederjob eller har en koordinerende leder- eller støttefunktion.

Med en diplomuddannelse i Ledelse får du udviklet dit eget ståsted som leder, så du kan stå endnu stærkere i din lederposition og håndtere vanskelige ledelsessituationer. Du får nye ledelsesværktøjer, som du kan bruge i dit job fra dag ét af.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse, relationer, strategi og forandringsledelse, og du lærer at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du får ikke alene styrket dine generelle ledelseskompetencer på diplomuddannelsen i Ledelse, men gennem din prioritering af valgmoduler får du også styrket dine specifikke lederkompetencer i forhold til virksomhedens strategiske mål.