Diplomfaget Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling er for dig, som vil styrke dine kompetencer til at udvikle og lede relationer og samarbejde i organisationen. 

  Faget er et obligatorisk dag på diplomuddannelsen i Ledelse.

På diplomfaget Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling lærer du gennem ledelsesinformation og metoder at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber, til gavn for hele organisationen.
Du vil blive klædt på til at lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen samt udvikling af professionelle relationer.

Indhold i faget:

  • samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen
  • teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau
  • teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling

Målgruppe:

Faget er oplagt for dig, som vil styrke dine kompetencer til at udvikle og lede relationer og samarbejde i organisationen.