På diplomfaget Organisation, udvikling og samskabelse lærer du at lede og udvikle organisationen mod en attraktiv position, således at organisatoriske forandringer og udvikling får gennemslagskraft.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Ledelse.

Diplomfaget i Organisation, udvikling og samskabelse giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde med organisationsudvikling og samskabende processer på forskellige niveauer i relation til din ledelsesudvikling. 
Du lærer, at skabe sammenhæng mellem virksomhedens relationer, identitet og strategiske tiltag samt at se komplekse og foranderlige organisationer som en ressource.

Indhold i faget:

  • perspektiver på organisationer
  • organisationers struktur, kultur og processer 
  • strategi, styring og tværsektorielle udfordringer - samskabelse
  • strategi, strategiprocesser og implementering 

Målgruppe:

Faget er for dig, der gerne vil indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter. Du vil lære at udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf. Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.