På diplomfaget Shipping Operation and Management udvikler du færdigheder og kompetencer til at påtage operationelt og ledelsesmæssigt ansvar.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Shipping.

Faget Shipping Operation and Management klæder dig på til at udvikle ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis. Resutatet af denne proces vil skabe ejerskab, mening og handling hos medarbejderne og ledere i organisationen.

Du vil få kendskab og viden om funktioner og ansvarsområder indenfor ”ship management” – for eksempel kommercielt, operationelt, teknisk, bemanding, bunkering, finanser og administration.

Du får komptencer til at kunne vurdere effekten af bemandingen som en nøglefaktor på effektivitet og operationelle omkostninger herunder aflønningens forskellige dele under hensyn til nationalitet på besætning, bemandingsniveau og rekruttering af officerer.

Indhold i faget:

  • Udvikling af ledelsesprocesser, der omsætter strategien til praksis
  • Funktioner og ansvarsområder inden for ”shipping management” f. eks. kommercielt, operationelt, teknisk, bemanding, bunkering, finanse og administration  

Målgruppe 

Diplom faget er for dig, der vil blive i stand til at påtage dig operationelt og ledelsesmæssigt ansvar indenfor Shipping Operation and Management.