På diplomuddannelse i projektledelse lærer du, at håndtere komplekse og udviklingsorienterede projektledelsesopgaver.

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelsen i Projektledelse.

Få de rette projektledelsesværktøjer til at lykkes som projektleder med diplomfaget iProjektledelse - metoder og værktøjer.
Med faget bliver du klædt på til, professionelt at organisere og styre en mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål, og ny viden og værktøjer til at arbejde med særlige strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår, som kendetegner projekter og projektledelse.

Indhold i faget:

  • teorier, begreber og metoder om projektledelse
  • anvendelse af metoder og redskaber vedrørende projektledelse med afsæt i viden om organisationen, relationer og projektets øvrige vilkår 
  • formidling og vurdering af konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skaber fremdrift i egne projekter
  • metoder til at varetage ledelse af projekter i forhold til virksomhedens og organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier med videre

Målgruppe:

Projektledelse - metoder og værktøjer er oplagt for dig, der gerne vil lærer at varetage opgaven som leder af projekter eller stå for projektorganisering.