Tag diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering og bliv i stand til at identificere økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger og implementere praktiske løsninger

  Uddannelsen er en retning på den merkantile diplomuddannelse.

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering er en unik deltidsuddannelse med fokus på virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt forretningsudvikling og værdikædeoptimering.

Uddannelsen er udviklet af transportsælgere med det klare formål, at højne dine kvalifikationer og faglighed helt specifikt inden for transport, spedition og logistik. Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark.

Uddannelsen giver dig følgende kompetencer  

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder i speditions- og transportbranchen, og som ønsker viden og faglighed på et højt strategisk niveau. Du får profesionelle unikke strategiske kompetencer og viden inden for speditions- og transportområdet.

Med diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering bygger du oven på din praktiske erfaring, så du får ny teoretisk viden, mens du er i job. I undervisningen arbejder du med egne cases i en brancherettet undervisningsform, der giver den rette balance mellem teori og praksis.

Efter endt uddannelse kan du:

  • identificere økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger og implementere praktiske løsninger
  • udvikle og igangsætte analysesystemer til brug for ledelsesbeslutninger
  • tage ansvaret for virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring og forretningsudvikling samt værdikædeoptimering