På diplomfaget Indkøb og forhandling lærer du, at beherske forhandlingsprocessens strategi og teknik for at opnå et forbedret forhandlingsresultat.

  Faget er et valgfag på Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering.

På faget Indkøb og forhandling får du ny viden og værktøjer til, at beskrive og analysere indkøbsplanlægning og indgå i forhandlinger med leverandører. Du lærer, at anvende forhandlingsværktøjer og faserne, samt strukturerer indkøbsprocessen i faser.

Gennem faget lærer du også, at beskrive den løbende procesudvikling (BPR) og at indgå som sparringspartner og projektleder i relation til virksomhedens ledelse i relation til indkøb og forhandlinger.

Indhold i faget:

  • Indkøbsprocessen
  • Udarbejdelse af forhandlingsstrategi
  • Forberedelse af selve forhandlingen
  • Indkøbets indvirkning på organisationen
  • Indkøbets operationelle faser, herunder sammenhængen mellem indkøb og økonomi

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne indgå i indkøbsprocessen samt at kunne udarbejde en forhandlingsstrategi, herunder at kunne forholde sig analytisk til indkøbets faser.