På diplomfaget Konkurrencedygtig logistik får du forståelse for elementerne i virksomhedens samlede værdikæde

  Faget er et obligatorisk fag på diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering.

På faget Konkurrencedygtig logistik får ny viden og værktøjer til, at at kunne indgå i strategiarbejde både eksternt og internt, og til at arbejde med design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau.

Du lærer også at arbejde med relevante analysemetoder, herunder kundeanalyse, effektiviseringsværktøjer, styringsfilosofier og kvalitetssikrings og -styringssystemer således du kan indgå i et tværgående teamsamarbejde.

Indhold i faget:

  • Supply Chain Management, herunder tredjepartslogistik, fjerdepartslogistik og direkte distribution
  • Eksternt og internt strategiarbejde
  • Værdikæder og omkostningsprofil
  • Logistikoptimering
  • Kvalitetssikrings- og kvalitetsstyringssystemer (bl.a. ABC-analyse, Lean, Push/Pull, JIT, Fordisme, MRP I, MRP II, TQM og Lead Time Reduction)
  • Virksomhedens og kundens ”flow”

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at arbejde professionelt med virksomhedens samlede værdikæde.