På diplomfaget Tender Management lærer du, at forstå og agere med aktørerne i en tender inden for transport, herunder at kunne forstå de indbyggede risici samt arbejde med projektbeskrivelser, - roller og -processer.

  Faget er et valgfag på Diplomuddannelse i Transport og supply chain optimering.

På faget Tender Management får du ny viden og værktøjer til, at vurdere økonomiske forhold der indgår i tenders. Du lærer, at anvende projektstyringsværktøjer og faserne, samt strukturerer projektet i faser og herunder kunne vurdere økonomien der indgår

Gennem faget lærer du også, at arbejde strategisk med projektbeskrivelser og specifikationer, herunder projektets faser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af Tender-projekter.

Indhold i faget:

  • Aftaleret, indgåelse af aftaler og aftalers gyldighed
  • Centrale metoder og modeller inden for key account management
  • Projektlederrollen i forbindelse med Tenders, herunder at udfærdige projektbeskrivelser og specifikationer
  • Rådgivning omkring tenders på strategisk niveau
  • De forskellige aktører der indgår i en tender inden for transport
  • At vurdere og finde frem til risici og i den forbindelse rådgive om minimering
  • Økonomi, ressourceforbrug og dokumentation ved opfølgning i forbindelse med tenders

Målgruppe:

Faget er for dig, der ønsker at fungere som projektleder i forbindelse med tenders. Det er for dig, der vil lære om alle faser i tender-projekter og derved kan gennemføre disse med gode resultater.