Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring styrker dine økonomiske kompetencer og sikrer, at din virksomhed altid har de rette økonomiske ressourcer. Lær at analysere, planlægge og gennemføre løsninger i forhold til økonomi og ressourcestyring både nationalt og internationalt.

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er især rettet mod dig, der har en relevant økonomisk baggrund og for eksempel allerede arbejder som controller, analytiker eller konsulent.
Med en akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring bliver du kvalificeret til selvstændigt at kunne varetage virksomhedens arbejde med at analysere, planlægge og gennemføre løsninger, der bredt vedrører økonomi og ressourcestyring i handels-, produktions-, og servicevirksomheder såvel nationalt som internationalt. 

Gennem uddannelsen får du nye redskaber, så du er en vigtig medspiller, når virksomheden skal have overblik over økonomien, vurdere investeringers lønsomhed og udarbejde budgetter.
Du lærer for eksempel at analysere rentabilitet og indtjeningsevne. Derudover vil du kunne foretage de økonomiske beregninger og analyser, der er forudsætningen for at afdække virksomhedens forretningsmuligheder, nu og i fremtiden.