Efterspørgsel på stærke økonomiske kompetencer 

Løbende fokus på tallene kan være vejen til fremtidssikring af virksomheden, men økonomi- og ressourcestyring stiller høje krav til medarbejdernes overblik, indsigt og analyseevne. Derfor er netop disse kompetencer i fokus på akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring på Smart Academy. 

I løbet af uddannelsen skærper du dine evner til at analysere, planlægge og gennemføre en række økonomiske løsninger – uanset om du er ny på området eller har en del års erfaring.

Bliv en aktiv del af virksomhedens økonomistyring og -planlægning

Akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring er relevant i en lang række job inden for virksomheders økonomi- og logistikfunktioner, hvor du får viden om, hvordan du kan tilpasse en virksomheds ressourcer i forhold til dens aktiviteter. Handlen på tværs af landegrænser bliver stadig større, og den internationale økonomi stadig mere kompleks. Du får derfor også indblik i, hvilke forhold danske virksomheder må have for øje, når de handler i en globaliseret verden.