Lær at bruge statistik til at undersøge erhvervsøkonomiske problemstillinger

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring.

Bliv skrap til at tage de rette beslutninger ved hjælp af et grundigt statistisk forarbejde. I dette fag lærer du om de grundlæggende statistiske begreber, modeller og metoder.

Du kommer til at arbejde med alt fra hypotesetests og dataindsamlings-metoder til stikprøveudvælgelse og opstilling af regressionsmodeller. Du bliver i stand til at udarbejde og analysere sandsynlighedsberegninger, samt til at tage højde for statistisk usikkerhed.

Du lærer desuden om begreber som konfidensintervaller, variansanalyse og stokastiske variable og du opnår praktiske redskaber til at udarbejde og fortolke økonomiske analyser for virksomheden.

Indhold i faget:

  •  Beskrivende statistik og grundlæggende sandsynlighedsregning
  •  Stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
  •  Konfidensintervaller og hypotesetest
  •  Ensidig variansanalyse
  •  Regressionsanalyse
  •  Stikprøveudvælgelse

Målgruppe

Faget er for dig, der arbejder eller skal til at arbejde inden for økonomi og regnskab og ønsker kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk statistik med en professionel tilgang.

Niveau

Faget er en del af akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring.

En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør opmærksom på, at  faget afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Du kan også sammensætte din uddannelse på tværs af retningerne. Se mere om den fleksible akademiuddannelse her

Læs mere om akademiuddannelsen i Økonomi og ressourcestyring.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.