Automation får større betydning i vores hverdag

Det gælder f.eks. på energiområdet, i velfærdsektoren, inden for offshore og i den industrielle produktion.

En god uddannelse for fremtiden. Du har allerede en god faglig uddannelse – byg videre på den og hold dine kompetencer skarpe, så du står stærkere i et langt arbejdsliv. Automation er et område, der allerede har meget stor betydning for vores hverdag og samtidig et felt, hvor der venter mange udviklingsopgaver.

Med en akademiuddannelse i Automation og Drift bliver du i stand til at stå i spidsen for den praktiske installation af fremtidens intelligente anlæg, herunder opstilling, indkøring, optimering og drift.

Arbejdsområder
  • El-teknologi og integrerede automatiske enheder
  • Automationsdesign
  • Drift og vedligehold
  • Maskinteknologi (offshore eller industri)
  • Offshore produktion og teknologi
  • Robotteknologi