I faget maskinteknologi – offshore lærer du, at levere maskintekniske løsninger inden for offshore-området. Du undervises i emner som pumpeteknik, køleteknik, kedel og dampturbine.

  Faget er et obligatorisk fag på studieretningen offshore på akademiuddannelsen i Automation og drift. 

I faget maskinteknologi – offshore opnår bl.a. viden om tekniske grunddiscipliner inden for offshore, olie og gas, herunder valg af komponenter og gældende standarder inden for området.

Faget lærer dig, at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg inden for offshore, olie og gas, og at planlægge og forestå den tekniske virkemåde af maskinanlæg, så du kan sikre, at de fungerer driftssikkert og optimalt.

Indhold i faget:

  • Pumpeteknik
  • Køleteknik
  • Kedel
  • Dampturbiner
  • Gasteknik
  • Anvendelse af relevante praktiske teknikker til vurdering af maskinanlæg
  • vurdering af et anlæg - og komme med forslag til ændringer af opbygningen med henblik på energimæssig optimering

Målgruppe

Faget er for dig, der vil klædes på til at kunne planlægge og forestå tekniske anlæg inden for offshore, olie og gas, så de fungerer driftssikkert og optimalt. Dig der vil lærer at vurdere maskintekniske anlæg og at komme med forslag til ændringer af maskiners opbygning med henblik på teknisk, miljømæssig og energimæssig optimering.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.