På faget Offshoreproduktion og -teknologi får du større teoretisk og praktisk viden om offshore råstofudvinding

  Faget er et valgfag på studieretningen offshore på akademiuddannelsen i Automation og drift. 

Faget Offshoreproduktion og -teknologi giver du kompetencer til at opstille løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg. Du får viden om grunddiscipliner og forståelse for komponenters anvendelse og funktion inden for det maskintekniske område.

Der lægges vægt på at du får en praktisk forståelse for platformstypers tekniske og driftsmæssige virke samt olie- og gasudvindingsteknikker, olie- og gasdistribution, raffinering og lagring. Endvidere bliver du undervist i arbejdsorganiseringen og sikkerheden på platforme.

Indhold i faget:

  • Teknisk og driftsmæssig virke af forskellige platformtyper
  • Olie- og gasudvindingsteknikker
  • Olie- og gasdistribution, raffinering og lagring
  • Arbejdsorganisering
  • Sikkerhed på platforme

Målgruppe

Faget er for dig, der arbejder med optimering af maskintekniske anlæg i din hverdag. Det kan også være, at du  gerne vil have mere teoretisk viden på området.

Du skal have bestået de obligatoriske fag på akademiuddannelsen i automation og drift, for at deltage i dette fag.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.