Få styr på avanceret regulering i teori og praksis gennem faget Udvidet regulering

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Automation og drift. 

På faget Udvidet regulering får du undervisning i styringsteknologi, mekanisk og fysisk modellering, herunder forskellige former for regulering, for eksempel PID, feedforward og kaskade teoretisk. Reguleringsformerne afprøves praktisk i forskellige forsøgsopstillinger. 

Du får kompetencer til at rådgive om forskellige reguleringsmuligheder, og kan ud fra et anlægs tegningsmateriale vælge den mest optimale reguleringsform, og redegøre for dit valg af regulartortype. Du vil også kunne anvende PLC som simuleringsværktøj.

Indhold i faget:

  • Styringsteknologi
  • Mekanisk og fysisk modellering
  • Forskellige former for regulering, f.eks. on/off, PID og feedforward
  • Valg af regulatortype
  • Tolkning af data og vurdering af resultater

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker at kunne dokumentere en indregulering ved hjælp af kontrolberegninger og at kunne redegøre for dit valg af regulatortype. Måske ønsker du at blive bedre i stand til på en kvalificeret måde at kunne rådgive om de forskellige reguleringsmuligheder.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.