Lær at indrette byggepladsen, så driften er bæredygtig

Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i byggekoordination.

Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber de rette betingelser for arbejdet, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.

Formålet med dette fag er primært at give dig et beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsredskaber og opfølgningsværktøjer.

Du lærer derfor også at kunne håndtere samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende fag/-underentrepreneurer, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af byggepladsdriften.

Indhold i faget:

  • Planlægning og byggeledelse
  • Byggepladslogistik og materialehåndtering -fx TRIMBYG/LEAN
  • Værktøjer til planlægning og opfølgning - byggepladsplan, tidplaner, budgetter m.m.
  • Tilbud og økonomi - Hvad koster indretningen og driften af en byggeplads
  • Byggepladsens fysiske indretning - indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner m.m.
  • Varemodtagelse og kvalitetssikring
  • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen - fx plan for sikkerhed og sundhed for byggeplads (PSS) og arbejdspladsvurdering (APV)
  • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
  • Vinterforanstaltninger
  • Bæredygtighed i relation til byggepladsen - fx i forhold til DGNB, udtørring, elforbrug

Målgruppe

Faget er for dig, der vil have et godt grundlag for at kunne træffe beslutninger om planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, og have konkrete værktøjer til at styre processen og følge op.

Niveau

Faget er en del af akademiuddannelsen i Byggekoordinator.

En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør opmærksom på, at  faget afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Du kan også sammensætte din uddannelse på tværs af retningerne. Se mere om den fleksible akademiuddannelse her

Læs mere om akademiuddannelsen i Byggekoordinator

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.

Afmeldingsbetingelser

Eventuel afmelding til uddannelsen kan ske gebyrfrit indtil 14 dage før undervisningsstart. Sker afmelding herefter og frem til uddannelsesstart, bliver du faktureret DKK 500,- i afmeldegebyr. Afmelder du dig efter uddannelsesstart, faktureres det fulde beløb.

Ved dokumenteret sygdom,­ afslag på Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) eller afslag fra a-kasse/jobcenter, ­kan afmelding ske gebyrfrit helt op til første undervisningsdag.