På faget Bæredygtig drift af byggeplads lærer du, at indrette byggepladsen, så driften er bæredygtig

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

Indretningen af byggepladsen er et vigtigt led i udførelsen af et byggeri. Det er denne, der skaber de rette betingelser for arbejdet, hvorimod en uhensigtsmæssig indretning besværliggør byggeprocessen.
Formålet med dette fag er primært at give dig et beslutningsgrundlag for planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, herunder anvendelse af styringsredskaber og opfølgningsværktøjer.

Du lærer derfor også at kunne håndtere samarbejdet mellem bygherre, rådgivere, udførende fag/-underentrepreneurer, egne håndværkere, leverandører og producenter om gennemførelsen af byggepladsdriften.

Indhold i faget:

  • Planlægning og byggeledelse
  • Byggepladslogistik og materialehåndtering -fx TRIMBYG/LEAN
  • Værktøjer til planlægning og opfølgning - byggepladsplan, tidplaner, budgetter m.m.
  • Tilbud og økonomi - Hvad koster indretningen og driften af en byggeplads
  • Byggepladsens fysiske indretning - indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lagerplads, byggekraner m.m.
  • Varemodtagelse og kvalitetssikring
  • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen - fx plan for sikkerhed og sundhed for byggeplads (PSS) og arbejdspladsvurdering (APV)
  • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
  • Vinterforanstaltninger
  • Bæredygtighed i relation til byggepladsen - fx i forhold til DGNB, udtørring, elforbrug

Målgruppe

Faget er for dig, der vil have et godt grundlag for at kunne træffe beslutninger om planlægning og gennemførelse af opgaver i forbindelse med indretning og drift af en byggeplads, og have konkrete værktøjer til at styre processen og følge op.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.