På faget Den grønne omstilling på byggepladsen bliver du klædt på til at drive den grønne omstilling i byggeprocessen. 

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i Byggekoordination.

Den grønne omstilling på byggepladsen giver dig kompetencer til at kunne udvikle tiltag, som understøtter den grønne omstilling i driften af et byggeri. 
Du lærer at selvstændigt kunne gennemgå og analysere et projektmateriale med henblik på kalkulation af økonomien i forbindelse med etablering og drift af en byggeplads. 

Du bliver klædt godt på til at kunne drive den grønne omstilling i byggeprocessen. Her er fokus på at omstille alt fra logistik, drift og materialevalg til sikkerhed og affaldshåndtering. 

Du vil kunne vurdere praksisnære problemstillinger i forbindelse med drift af en byggeplads samt opstille og vælge løsningsmuligheder samt formidle disse. Selvstændigt vurdere sikkerheden og miljøforhold på en byggeplads.

Indhold i faget:

  • Planlægning og byggeledelse
  • Byggepladslogistik og materialehåndtering (fx TRIMBYG/LEAN)
  • Værktøjer til planlægning og opfølgning (byggepladsplan, tidsplaner, budgetter m.m.)
  • Tilbud og økonomi (Hvad koster indretningen og driften af en byggeplads)
  • Byggepladsens fysiske indretning (indhegning, trafik, forsyninger, skurby, belysning, stillads, lager- plads, byggekraner m.m.)
  • Varemodtagelse og kvalitetssikring
  • Sikkerhed og skiltning på byggepladsen (fx PSS, APV)
  • Oprydning, rengøring og affaldshåndtering
  • Vinterforanstaltninger
  • Den grønne omstilling i relation til byggepladsen (fx i forhold til Green Building Council Denmark, udtørring, elforbrug)

Målgruppe

Faget er for dig, som gerne vil vide mere om virksomhedens værdikæder, forsyningskæder og mulighederne for at innovere, optimere og automatisere dele af værdikæden i forhold til den grønne omstilling.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.