Dette modul er også kendt som "Sjakbajs-uddannelsen"

Med Projektledelse og teknisk entreprisestyring får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed. Du kan dermed blive rådgiver og leder på entrepriser.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i El-installation.

Faget Projektledelse og teknisk entreprisestyring (Sjakbajs-uddannelsen) gør dig klar til rollen som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder. Vi giver dig værktøjerne til at lede installationstekniske projekter og entrepriser. Der tænkes både tværfagligt, men også i forhold til dine opgaver i installatørvirksomheden

Ved at få viden og værktøjer til planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser, lærer du at opbygge en effektiv projektorganisation.

På modulet lærer du om:

  • Planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser

  • EBA – El-branchens akkordsystem

  • Relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser

  • Moderne kalkulationsmetoder og programmer til prisberegning

  • At anvende projektledelsesværktøjer til at opbygge en projektorganisation

  • At udarbejde udbuds- og tilbudsmateriale

Udbytte

På forløbet vil du lære at organisere, planlægge og styre det daglige arbejde samt entrepriser af en vis størrelse. Her vil du blive i stand til at udarbejde og kommunikere udbuds- og tilbudsmateriale og du vil kunne udregne den rette pris. På den måde øger du chancerne for, at netop DU afgiver det rigtige tilbud.

Niveau

Modulet hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse og teknisk entreprisestyring er et valgfrit modul.

Målgruppe

Fagmodulet er for dig, der er beskæftiget med el i forvejen, og som ønsker at udvikle dig fagligt og måske få et større ansvarsområde som Sjakbajs eller lignende. Hvis du vælger at tage hele el-uddannelsen, har du mulighed for at få el-autorisation

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.