På faget Projektledelse og teknisk entreprisestyring lærer du, at lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed.

  Faget er et valgfag på akademiuddannelsen i El-installation

Med faget Projektledelse og teknisk entreprisestyring får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed.
Du får kendskab og viden til at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer. 
Du får kompetencer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

Indhold i faget:

  • at anvende metoder og værktøjer til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer
  • at anvende relevante værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse samt dokumentation af projekter
  • at udarbejde og præsentere udbuds‐ og tilbudsmaterialer
  • at beregne pris og afgive tilbud
  • at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser

Målgruppe

Faget er for dig, der ønsker viden om projekt‐ og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.