På faget Energiøkonomi og miljø får du kompetencer til at vurdere økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer.

  Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Energiteknologi

På faget Energiøkonomi og miljø lærer du fx at beregne de miljøøkonomiske konsekvenser af materialevalg, dvs. hvor meget forskellige bygningskomponenter belaster miljøet. 
Gennem undervisningen bliver du i stand til at beskrive miljøbelastning i forbindelse med energieffektivisering og energiproduktion. Du får også viden om investeringsteori, herunder rentebegreber, nu-værdi af fremtidige omkostninger, cost benefit analyse samt totaløkonomi.

Du vil efterfølgende kunne vurdere både økonomiske konsekvenser ved investeringer og miljømæssige konsekvenser ved investeringer. Derudover får du kompetencer til at  diskutere udfaldene ved miljømæssige og økonomiske beslutninger og bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser.

Indhold i faget:

  • miljøbelastning i forbindelse med produktionsanlæg
  • investeringsteori - herunder rentebegreber og nu-værdi af fremtidige omkostninger
  • cost benefit analyse
  • totaløkonomi

Målgruppe

Faget er til dig, der vil lærer om energi- og samfundsøkonomiske, miljømæssige vurderingsmetoder samt investeringsteori.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.