Til dig, der vil have rådgivningsværktøjer til at minimere energiforbruget, omkostningerne og den miljømæssige belastning.
På faget Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og miljø får du viden og kompetencer til at analysere og minimere energiforbrug, omkostninger og miljømæssige belastninger i dine projekter.

  Modul D - Faget er et obligatorisk fag på akademiuddannelsen i Energiteknologi 

I faget Energirigtig Projektering med fokus på økonomi og miljø får du viden og kompetencer til, at rådgive og projektere inden for energioptimering, energirigtig projektering og energiledelse, med fokus på energi- og samfundsøkonomiske samt miljømæssige konsekvenser af energibesparende foranstaltninger, herunder vurderingsmetoder og investeringsteori.

Du lærer at vurdere og diskutere energimæssige, økonomiske og miljømæssige konsekvenser ved investeringer – og at bedømme helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser.

Du bliver klædt på til at anvende energianalyse og energiforbrugsberegninger til at udarbejde energibesparende projekter. Desuden lærer du at vælge løsninger og materialer, som både er rentable og energirigtige, i forbindelse med projekteringen.

Indhold i faget:

  • miljøbelastning i forbindelse med energiproduktion og energiforbrug

  • investeringsteori, herunder rentebegreber, nutidsværdi af fremtidige omkostninger

  • cost benefit analyse samt totaløkonomi (LCC) samt Livscyklusvurdering (LCA)

  • afgifter og tilskudsmuligheder

  • metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse

  • rammerne for energiforsyning

  • faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger


Målgruppe

Faget er til dig, der vil udarbejde planer for energibesparende tiltag i bygninger og anlæg.

Tilmeld dig hurtigst muligt

Daghold: Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato. 
Aftenhold & Online undervisning: Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag. 
Vi opfordrer dog altid til, at du tilmelder dig i så god tid som muligt for at sikre oprettelse af faget.