Tag en transport og logistik uddannelse og bliv rustet til at arbejde effektivt og struktureret med handel på tværs af grænser

I kraft af den globale verden, vi befinder os i, bliver der hele tiden stillet krav til virksomhedens logistiske kompetencer. Den store handel på tværs af landegrænser betyder, at virksomheder i langt højere grad end tidligere har brug for medarbejdere med stærke kompetencer inden for internationale relationer, ressourcestyring, toldregler og praktisk udførelse.

Netop de kompetencer kan du tilegne dig på en Akademiuddannelse i International transport og logistik.

Uddannelse hos SmartAcademy

Hos  Smart Academy er vi meget optaget af, at din læring forankres i din arbejdsliv. Det gør vi ved at præsentere den mest relevante viden på et højt teoretisk og fagligt niveau og med en meget praksisnær tilgang. Akademiuddannelsen International transport og logistik udbyder vi f.eks. i samarbejde med Danske Speditører. Det betyder, at du i uddannelsen arbejder med dine egne problemstillinger. Underviserne inddrager både dine, dine medstuderendes og andres praktiske cases i undervisningen.

Akademiuddannelsen International transport og logistik er en anerkendt, kompetencegivende uddannelse, hvor du bl.a. lærer om at arbejde med optimering af forsyningskæden og med de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

Uddannelsen afvikles i samarbejde med Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening.

            

Arbejdsområder

I løbet af uddannelsen får du en dybdegående viden om forsyningskæden fra produktion til forbrug, der gør dig i stand til at navigere i virksomhedens og dine egne logistiske udfordringer på et konkurrencepræget marked.

Du bliver rustet til at arbejde med optimering af forsyningskæden og de strategiske aspekter i forbindelse med forsyning, produktion og distribution.

To retninger - vælg transport eller indkøb

På akademiuddannelsen i international transport og logistik skal du vælge mellem to retninger: transport eller indkøb. Det giver dig mulighed for at målrette din uddannelse mod dine egne og virksomhedens behov og interesser.