Lær, hvordan din virksomhed organiserer transport af varer effektivt og lovligt

Online undervisning

Du kan trygt følge faget hjemmefra.
- Faget overgår midlertidigt til digital undervisning i forbindelse med COVID-19.

Hvis corona-situationen ændrer sig, vil det også være muligt at gennemføre den resterende del af undervisningen med fysisk tilstedeværelse. Vi følger Uddannelses- og forskningsministerets anvisninger løbende.


Faget er retningsbestemt obligatorisk på akademiuddannelsen i International transport og logistik.

På uddannelsen får du grundlæggende viden om national og international transport og distribution, og du får indsigt i reglerne om indgåelse af transport- og lageraftaler.

Du lærer om forskellige aktører og organisering på transportmarkedet og får en forståelse for transportformers prissætning, prisdannelse på transport- og lagermarkedet.

Du får samlet set en stor viden om hele transportforløbet, hvilket gør dig i stand til at vurdere og analysere forskellige transportformers og materieltypers anvendelighed, så du kan arbejde professionelt med virksomhedens transport og lagerstyring.

Indhold i faget:

  • Ansvarsregler ved forskellige transportformer som fx transport, opbevaring, udlevering og dokumentation
  • Relevante transportdokumenter og deres anvendelse
  • Elektroniske systemer til lager og transport, fx WMS, sporingssystem, RFID, stregkoder, EDI, track and trace, mm.
  • Transport- og lageraftaler
  • Planlægningselementer for transport
  • ABC analyser af lager, kunder, gods mm.
  • Udarbejdelse af Standard Operating Procedures (SOP)
  • Kvalitetsstyring

Uddannelsen afvikles i samarbejde med Danske Speditører og Danmarks Skibsmæglerforening.

            

Målgruppe

Faget er for dig der ønsker en faglig specialisering inden for transport, lagerstyring og transportjura, så du bliver i stand til at foretage relevante valg ud fra vurdering af omkostninger, serviceniveau, ansvar og regler.

Niveau

Faget er en del af akademiuddannelsen i International transport og logistik.

En akademiuddannelse svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan tage faget som en del af din uddannelse eller som et selvstændigt kursus.

Du kan med stor fordel vælge et Indledende kursus før eller sideløbende med, at du deltager på et fagmodul.

Vi gør opmærksom på, at  faget afsluttes med et skriftligt projekt og en mundtlig eksamen.

Er det længe siden, at du senest har skrevet en projekt-(opgave), så er det en god investering med et Indledende kursus i studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning. Her lærer du både om studieteknik og forskellige facetter i projektskrivning.

Tag en hel akademiuddannelse (AU)

Du kan tage en hel akademiuddannelse på typisk 2-3 år, enten på daghold eller aftenhold eller en kombination.

Du kan også sammensætte din uddannelse på tværs af retningerne. Se mere om den fleksible akademiuddannelse her

Læs mere om akademiuddannelsen i International transport og logistik.

Realkompetencevurdering

Har du viden og erfaringer, men aldrig fået et papir på det? Så bør du overveje at få en realkompetencevurdering.

Realkompetencer er den viden, de færdigheder og de kompetencer, du på forskellig vis har erhvervet uden for det officielle uddannelsessystem. Hvis du får anerkendt disse kompetencer, får du et bevis.

Læs om realkompetencevurdering >>

Ansøgningsfrist

Daghold:
2 uger inden studiestart.

Aftenhold:
Tilmeldingsfristen fremgår af det enkelte hold.

Hvis der er ledige pladser, optager vi studerende helt frem til første undervisningsdag.

Kun hold med ledige pladser vises på hjemmesiden.